Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
pracy każdej biblioteki szkolnej, stanowiąca ogniwo wzajemnej wymiany doświadczeń bibliotekarzy czy arenę upowszechniania nowych form pracy z książką i czasopismem. Organizacja ta winna być równocześnie publiczną trybuną bibliotekarzy szkolnych.
Resort oświaty i wychowania wydaje cały szereg czasopism fachowych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów szkolnych. Takiego właśnie odrębnego czasopisma brak bibliotekarzom szkolnym, bowiem wydawane przez SBP Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza czy Przegląd Biblioteczny nie mogą być wystarczająco pomocne bibliotekarzowi szkolnemu - nauczycielowi i wychowawcy.
Baza lokalowa szkół naszego kraju, w tym szczególnie szkół zbiorczych oraz szkolnictwa zawodowego, rośnie w ciągu ostatnich lat, a liczba przybywających rocznie nowych budynków szkolnych przekroczyła przeciętny dla Europy wskaźnik budownictwa
pracy każdej biblioteki szkolnej, stanowiąca ogniwo wzajemnej wymiany doświadczeń bibliotekarzy czy arenę upowszechniania nowych form pracy z książką i czasopismem. &lt;page nr=226&gt; Organizacja ta winna być równocześnie publiczną trybuną bibliotekarzy szkolnych.<br>Resort oświaty i wychowania wydaje cały szereg czasopism fachowych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów szkolnych. Takiego właśnie odrębnego czasopisma brak bibliotekarzom szkolnym, bowiem wydawane przez SBP &lt;hi rend="italic"&gt;Bibliotekarz&lt;/hi&gt;, &lt;hi rend="italic"&gt;Poradnik Bibliotekarza&lt;/hi&gt; czy &lt;hi rend="italic"&gt;Przegląd Biblioteczny&lt;/hi&gt; nie mogą być wystarczająco pomocne bibliotekarzowi szkolnemu - nauczycielowi i wychowawcy.<br>Baza lokalowa szkół naszego kraju, w tym szczególnie szkół zbiorczych oraz szkolnictwa zawodowego, rośnie w ciągu ostatnich lat, a liczba przybywających rocznie nowych budynków szkolnych przekroczyła przeciętny dla Europy wskaźnik budownictwa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego