Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
pełni wiele funkcji. Do najważniejszych zaliczamy:
1) podział ryzyka z możliwością zastosowania zasady wzajemności,
2) stabilizację wyników szkodowości,
3) zwiększenie możliwości ubezpieczeniowych,
4) ochronę nadwyżki bilansowej,
5) zabezpieczenie finansowe szkód powstałych w wyniku katastrof,
6) pomoc przy ocenie ryzyka zawieranych ubezpieczeń.
Reasekuratorzy płacą część świadczeń, które wypłacane są ubezpieczającym przez cedentów. Cedenci są zasilani przez reasekuratorów. Reasekuracja realizowana w układzie krajowym między krajowymi zakładami ubezpieczeń i reasekuratorami pełni rolę czynnika równoważącego oraz stabilizującego. Natomiast reasekuracja dokonywana w skali międzynarodowej, czyli obroty z tytułu reasekuracji i ubezpieczenia ryzyka za granicą, oddziałuje na saldo bilansu płatniczego. (W celu ograniczenia wypływu części składki z
pełni wiele funkcji. Do najważniejszych zaliczamy:<br>1) podział ryzyka z możliwością zastosowania zasady wzajemności,<br>2) stabilizację wyników szkodowości,<br>3) zwiększenie możliwości ubezpieczeniowych,<br>4) ochronę nadwyżki bilansowej,<br>5) zabezpieczenie finansowe szkód powstałych w wyniku katastrof,<br>6) pomoc przy ocenie ryzyka zawieranych ubezpieczeń.<br>Reasekuratorzy płacą część świadczeń, które wypłacane są ubezpieczającym przez cedentów. Cedenci są zasilani przez reasekuratorów. Reasekuracja realizowana w układzie krajowym między krajowymi zakładami ubezpieczeń i reasekuratorami pełni rolę czynnika równoważącego oraz stabilizującego. Natomiast reasekuracja dokonywana w skali międzynarodowej, czyli obroty z tytułu reasekuracji i ubezpieczenia ryzyka za granicą, oddziałuje na saldo bilansu płatniczego. (W celu ograniczenia wypływu części składki z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego