Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
jest niejednorodny w obrębie jednostki skalnej, z której został wzięty.
Nie ma, innymi słowy, powodów do sądzenia, że jeśliby warstwę skalną, z której pochodzi próbka, rozdzielić na drobniejsze jednostki i z każdej z tych warstewek pobrać oddzielne próbki, to wykazywałyby one istotnie różne od siebie rozkłady zmienności.
Ciągły i jednomodalny charakter zmienności jest w paleontologii jedynym możliwym do przyjęcia kryterium genetycznej jednorodności próbki. Ściślej mówiąc, wykazując jednomodalność rozkładu, nie można dowieść genetycznej jednorodności próbki, a jedynie stwierdzić, że nie ma dowodów na jej niejednorodność. Obydwa te zastrzeżenia są praktycznym zastosowaniem brzytwy Occama.
Jeśli chodzi o wymiar czasowy próbki, szczególnie istootne jest
jest niejednorodny w obrębie jednostki skalnej, z której został wzięty.<br>Nie ma, innymi słowy, powodów do sądzenia, że jeśliby warstwę skalną, z której pochodzi próbka, rozdzielić na drobniejsze jednostki i z każdej z tych warstewek pobrać oddzielne próbki, to wykazywałyby one istotnie różne od siebie rozkłady zmienności.<br>Ciągły i jednomodalny charakter zmienności jest w paleontologii jedynym możliwym do przyjęcia kryterium genetycznej jednorodności próbki. Ściślej mówiąc, wykazując jednomodalność rozkładu, nie można dowieść genetycznej jednorodności próbki, a jedynie stwierdzić, że nie ma dowodów na jej niejednorodność. Obydwa te zastrzeżenia są praktycznym zastosowaniem brzytwy Occama.<br>Jeśli chodzi o wymiar czasowy próbki, szczególnie istootne jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego