Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
opracowań obejmowała zagadnienia organizacyjne, jak organizacja przedsiębiorstw i central handlowych, bezwydziałowa struktura organizacyjną, organizacja pracy biurowej, zagadnienia w zakresie gospodarki materiałowej, jak opracowanie dokumentacji materiałowej i jej obiegu, opracowanie indeksów materiałowych, planu zaopatrzenia i zużycia materiałowego, zagadnienia gospodarki transportowej, sprawy norm technicznie uzasadnionych, wreszcie sprawy ewidencji, sprawozdawczości itp.
Ogólnie biorąc, charakter udzielanej pomocy uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu, gdyż ze względu na szczupłość środków samodzielne opracowania podejmowano tylko w nielicznych wypadkach, a główne formy pomocy polegały na konsultacji, koordynowaniu prac organizatorskich, wykonywanych z reguły przez pracowników zakładów, oraz ogólnym doradztwie. Konkretne prace wykonywano w tych wypadkach, gdy nie wymagały
opracowań obejmowała zagadnienia organizacyjne, jak organizacja przedsiębiorstw i central handlowych, bezwydziałowa struktura organizacyjną, organizacja pracy biurowej, zagadnienia w zakresie gospodarki materiałowej, jak opracowanie dokumentacji materiałowej i jej obiegu, opracowanie indeksów materiałowych, planu zaopatrzenia i zużycia materiałowego, zagadnienia gospodarki transportowej, sprawy norm technicznie uzasadnionych, wreszcie sprawy ewidencji, sprawozdawczości itp.<br>Ogólnie biorąc, charakter udzielanej pomocy uległ zmianie w stosunku do poprzedniego okresu, gdyż ze względu na szczupłość środków samodzielne opracowania podejmowano tylko w nielicznych wypadkach, a główne formy pomocy polegały na konsultacji, koordynowaniu prac organizatorskich, wykonywanych z reguły przez pracowników zakładów, oraz ogólnym doradztwie. Konkretne prace wykonywano w tych wypadkach, gdy nie wymagały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego