Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
konsumpcyjnych, co wskazuje, że dynamika wzrostu cen dóbr inwestycyjnych była silniejsza od dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych. Odwrotne tendencje można zauważyć we Francji w latach 1989-1992. W przypadku Polski należy również odnotować różnice między wskaźnikami cen dóbr konsumpcyjnych a wskaźnikami cen hurtowych, ale relacje między tymi wskaźnikami nie miały jednolitego charakteru. Z powyższych uwag można wysnuć wniosek, że przy analizie dynamiki procesów inflacyjnych istotną rolę odgrywa wybór wskaźnika inflacji.
Z danych tablicy 16.2 dotyczących Polski wynika, że transformacja gospodarki w kierunku gospodarki rynkowej zbiegła się z zasadniczym wzrostem wskaźników cen. Należy zachować dużą ostrożność przy wyciąganiu wniosków z tych tendencji
konsumpcyjnych, co wskazuje, że dynamika wzrostu cen dóbr inwestycyjnych była silniejsza od dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych. Odwrotne tendencje można zauważyć we Francji w latach 1989-1992. W przypadku Polski należy również odnotować różnice między wskaźnikami cen dóbr konsumpcyjnych a wskaźnikami cen hurtowych, ale relacje między tymi wskaźnikami nie miały jednolitego charakteru. Z powyższych uwag można wysnuć wniosek, że przy analizie dynamiki procesów inflacyjnych istotną rolę odgrywa wybór wskaźnika inflacji.<br>Z danych tablicy 16.2 dotyczących Polski wynika, że transformacja gospodarki w kierunku gospodarki rynkowej zbiegła się z zasadniczym wzrostem wskaźników cen. Należy zachować dużą ostrożność przy wyciąganiu wniosków z tych tendencji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego