Typ tekstu: Książka
Autor: Werner Andrzej
Tytuł: Dekada filmu
Rok: 1997
która niejako spełniła się w czasach hitlerowskich (jak to zrobił na przykład Schlöndorf korzystając z genialnej intuicji Roberta Musila i jego Niepokojów wychowanka Torlessa), albo jej współczesnych odpowiedników (m.in. Fleischmann w Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii czy Kluge w Pożegnaniu z dniem wczorajszym). Młodszy o kilka lat, nieco później debiutujący Werner Herzog nigdy w swoich filmach nie czyni aluzji do tamtych czasów. Nawet Znaki życia, które właśnie wówczas się rozgrywają, są całkowicie pozbawione takich odniesień: to znaki życia a nie czasu. Ale może właśnie on w całości swego dzieła, w jego problematyce i formie jest najbardziej konsekwentnym i radykalnym wyrazicielem
która niejako spełniła się w czasach hitlerowskich (jak to zrobił na przykład Schlöndorf korzystając z genialnej intuicji Roberta Musila i jego Niepokojów wychowanka Torlessa), albo jej współczesnych odpowiedników (m.in. Fleischmann w Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii czy Kluge w Pożegnaniu z dniem wczorajszym). Młodszy o kilka lat, nieco później debiutujący Werner Herzog nigdy w swoich filmach nie czyni aluzji do tamtych czasów. Nawet Znaki życia, które właśnie wówczas się rozgrywają, są całkowicie pozbawione takich odniesień: to znaki życia a nie czasu. Ale może właśnie on w całości swego dzieła, w jego problematyce i formie jest najbardziej konsekwentnym i radykalnym wyrazicielem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego