Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
jaki sposób i po której stronie włączymy się do budowania jednoczącej się Europy. Teraz decydujemy czy Polacy zajmą należne sobie miejsce we wspólnocie wolnych i pamiętających o swojej tożsamości narodów, czy też staniemy się przedmiotem ideologicznego eksperymentu, polegającego na tworzeniu nowego tak zwanego "europejskiego narodu".
Co więcej, polityczne rozstrzygnięcia jakie dokonają się w Polsce będą miały wpływ na sytuację w całym naszym regionie, tak samo jak zmiany 1989 roku i powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego przesądziły o rozwoju politycznej sytuacji na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Niemczech. Pomysł polityczny naszych przeciwników zmierzający do odsunięcia od władzy rozbicia, trwałego zmarginalizowania Akcji Wyborczej Solidarność, a w
jaki sposób i po której stronie włączymy się do budowania jednoczącej się Europy. Teraz decydujemy czy Polacy zajmą należne sobie miejsce we wspólnocie wolnych i pamiętających o swojej tożsamości narodów, czy też staniemy się przedmiotem ideologicznego eksperymentu, polegającego na tworzeniu nowego tak zwanego "europejskiego narodu".<br>Co więcej, polityczne rozstrzygnięcia jakie dokonają się w Polsce będą miały wpływ na sytuację w całym naszym regionie, tak samo jak zmiany 1989 roku i powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego przesądziły o rozwoju politycznej sytuacji na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Niemczech. Pomysł polityczny naszych przeciwników zmierzający do odsunięcia od władzy rozbicia, trwałego zmarginalizowania Akcji Wyborczej Solidarność, a w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego