Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
szacunku dla życia drugiego człowieka. Przejawia się to w wieloraki sposób; a swój monstrualny wyraz znajduje w akcie masowych zabójstw dzieci nie narodzonych.
Podważanie zasad etyki chrześcijańskiej w zakresie moralności seksualnej i małżeńskiej prowadzi do bolesnych skutków społecznych, wśród których szczególną uwagę zwraca ilość orzekanych rozwodów oraz dramat pozbawionych rodzinnego domu dzieci. Z bólem trzeba zaznaczyć destruktywną rolę, jaką w tej dziedzinie odgrywają niektóre wzorce obyczajowe, propagowane przez środki masowego przekazu.
Wielu patrzy obojętnie na takie zjawiska, jak klęską ekologiczna, zaniedbania w Służbie Zdrowia i edukacji narodowej oraz na istniejące wciąż przejawy krzywdy społecznej. Szczególnie bolesną sprawą jest masowa emigracja młodej
szacunku dla życia drugiego człowieka. Przejawia się to w wieloraki sposób; a swój monstrualny wyraz znajduje w akcie masowych zabójstw dzieci nie narodzonych.<br>Podważanie zasad etyki chrześcijańskiej w zakresie moralności seksualnej i małżeńskiej prowadzi do bolesnych skutków społecznych, wśród których szczególną uwagę zwraca ilość orzekanych rozwodów oraz dramat pozbawionych rodzinnego domu dzieci. Z bólem trzeba zaznaczyć destruktywną rolę, jaką w tej dziedzinie odgrywają niektóre wzorce obyczajowe, propagowane przez środki masowego przekazu.<br>Wielu patrzy obojętnie na takie zjawiska, jak klęską ekologiczna, zaniedbania w Służbie Zdrowia i edukacji narodowej oraz na istniejące wciąż przejawy krzywdy społecznej. Szczególnie bolesną sprawą jest masowa emigracja młodej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego