Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
Z (liczbie masowej ((...))) i jednego neutronu. Wtedy zamiast izomerycznego przejścia do stanu podstawowego jądra (A , Z) może być wyemitowany proton albo neutron. Możliwa jest także opóźniona emisja cząstek .
Opóźnione protony występują przy rozpadzie : ((...))
Opóźnione neutrony występują przy rozpadzie : ((...)). Opóźnione neutrony są emitowane także w procesach rozszczepienia.
Widmo energetyczne protonów jest dyskretne w przedziale ((...)), widmo opóźnionych neutronów ma rozkład ciągły o energiach ((...)). Przykłady opóźnionych przejść protonowych (a) i neutronowych (b) podano na rys 3.2.

3.1. Przemiana

W przypadku rozpadu jądro opuszczają cztery nukleony. Odpychanie kulombowskie ułatwia ten proces poprzez zmniejszenie energii wiązania na jeden nukleon; energia wiązania cząstki w jądrze
Z (liczbie masowej ((...))) i jednego neutronu. Wtedy zamiast izomerycznego przejścia do stanu podstawowego jądra (A , Z) może być wyemitowany proton albo neutron. Możliwa jest także opóźniona emisja cząstek .<br> Opóźnione protony występują przy rozpadzie : ((...)) <br> Opóźnione neutrony występują przy rozpadzie : ((...)). Opóźnione neutrony są emitowane także w procesach rozszczepienia.<br> Widmo energetyczne protonów jest dyskretne w przedziale ((...)), widmo opóźnionych neutronów ma rozkład ciągły o energiach ((...)). Przykłady opóźnionych przejść protonowych (a) i neutronowych (b) podano na rys 3.2.<br><br>&lt;tit&gt;3.1. Przemiana&lt;/&gt;<br><br> W przypadku rozpadu jądro opuszczają cztery nukleony. Odpychanie kulombowskie ułatwia ten proces poprzez zmniejszenie energii wiązania na jeden nukleon; energia wiązania cząstki w jądrze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego