Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
gospodarka chińska wykazuje nieprzerwany wzrost produkcji globalnej, którego tempo jest zaiste fenomenalne. Jeżeli Chiny uniknęły recesji, to wynikałoby stąd, że recesja jest nie tyle konieczną ceną reform, ile wynikiem konkretnych decyzji i/lub okoliczności. Tak więc, choć musi istnieć cecha wspólna dla wszystkich pozostałych transformujących się gospodarek, musi istnieć również element różnicujący je wszystkie od chińskiego modelu reform systemowych.
Jest całkiem możliwe, że Chiny przyjęły po prostu inne podejście do transformacji, jednak zwolennicy tezy o recesji w Europie Środkowej i Wschodniej jako pochodnej braku równowagi w punkcie wyjścia preferują wyjaśnienie, że za różnicę w wynikach odpowiadają szczególne okoliczności, z powodu których
gospodarka chińska wykazuje nieprzerwany wzrost produkcji globalnej, którego tempo jest zaiste fenomenalne. Jeżeli Chiny uniknęły recesji, to wynikałoby stąd, że recesja jest nie tyle konieczną ceną reform, ile wynikiem konkretnych decyzji i/lub okoliczności. Tak więc, choć musi istnieć cecha wspólna dla wszystkich pozostałych transformujących się gospodarek, musi istnieć również element różnicujący je wszystkie od chińskiego modelu reform systemowych.<br>Jest całkiem możliwe, że Chiny przyjęły po prostu inne podejście do transformacji, jednak zwolennicy tezy o recesji w Europie Środkowej i Wschodniej jako pochodnej braku równowagi w punkcie wyjścia preferują wyjaśnienie, że za różnicę w wynikach odpowiadają szczególne okoliczności, z powodu których
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego