Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
powierzchnie systemu dojść i powierzchnie maszyny służące do chodzenia, stąpania lub czołgania powinny być przeciwpoślizgowe, powierzchnie płyt gąsienicowych mogą być używane jako stopnie dostępu,
jeżeli zapewnione jest podparcie trzypunktowe, powierzchnie elementów chwytanych rękami powinny być wolne od chropowatości, ostrych krawędzi lub występów które mogłyby spowodować skaleczenie dłoni. Odnośnie stopni, będących elementami systemu dojść, norma PN-ISO 2867:1997 formułuje następujące wymagania: stopnie powinny być wykonane zgodnie wymiarami podanymi na rys. 15.8 i w tablicy 15.2, jeżeli zachodzi potrzeba przemieszczenia się w bok, z dolnego lub górnego stopnia drabiny na sąsiednią powierzchnię przejścia, to odległość od szczebla do najbliższej krawędzi
powierzchnie systemu dojść i powierzchnie maszyny służące do chodzenia, stąpania lub czołgania powinny być przeciwpoślizgowe, powierzchnie płyt gąsienicowych mogą być używane jako stopnie dostępu,<br> jeżeli zapewnione jest podparcie trzypunktowe, powierzchnie elementów chwytanych rękami powinny być wolne od chropowatości, ostrych krawędzi lub występów które mogłyby spowodować skaleczenie dłoni. Odnośnie stopni, będących elementami systemu dojść, norma PN-ISO 2867:1997 formułuje następujące wymagania: stopnie powinny być wykonane zgodnie wymiarami podanymi na rys. 15.8 i w tablicy 15.2, jeżeli zachodzi potrzeba przemieszczenia się w bok, z dolnego lub górnego stopnia drabiny na sąsiednią powierzchnię przejścia, to odległość od szczebla do najbliższej krawędzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego