Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dzieje Najnowsze
Nr: 1-2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
prowadzić analizę raportów, tak sytuacyjnych, okresowych jak i dziennych, które miały od tej chwili otrzymywać, i w miarę potrzeby informować o ich zawartości właściwe referaty fachowe.
Najistotniejszym zadaniem nowych referatów miała być w myśl rozkazu powołującego analiza sytuacji i odpowiednie do niej udzielanie wytycznych i przekazywanie spraw do załatwienia referatom fachowym. Miało to pozwolić na uzyskanie w centrali aparatu bezpieczeństwa dokładnego obrazu sytuacji na całym obszarze okupowanym i sporządzenie okresowych przeglądów sytuacji. Dalszej próby usprawnienia działania komórek zajmujących się analizą danych o działalności ruchu oporu dokonano jesienią 1943 r. Sztaby dowódców SS i policji miały stać się efektywnym organem koordynującym działalność
prowadzić analizę raportów, tak sytuacyjnych, okresowych jak i dziennych, które miały od tej chwili otrzymywać, i w miarę potrzeby informować o ich zawartości właściwe referaty fachowe. &lt;page nr=33&gt;<br>Najistotniejszym zadaniem nowych referatów miała być w myśl rozkazu powołującego analiza sytuacji i odpowiednie do niej udzielanie wytycznych i przekazywanie spraw do załatwienia referatom fachowym. Miało to pozwolić na uzyskanie w centrali aparatu bezpieczeństwa dokładnego obrazu sytuacji na całym obszarze okupowanym i sporządzenie okresowych przeglądów sytuacji. Dalszej próby usprawnienia działania komórek zajmujących się analizą danych o działalności ruchu oporu dokonano jesienią 1943 r. Sztaby dowódców SS i policji miały stać się efektywnym organem koordynującym działalność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego