Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
okolicznościom niż trasować jednostki reagujące stereotypowo na stereotypowe zadania.
Przygotowaniem czysto zawodowym zajmowały się więc szkoły wyższego stopnia, ale nie uniwersytet stawiający sobie cele ogólnohumanistyczne. Miało to nawet wyraz w nazwie głównego wydziału, który szczycił się mianem wydziału filozoficznego, a zatem poświęcającego się bezinteresownemu poszukiwaniu prawdy, jak to winna czynić filozofia w przeciwieństwie do nauk stosowanych w rodzaju inżynierii.
Fundamentem tego typu nauczania był brak ostrych granic miedzy poszczególnymi gałęziami humanistyki, granic, które stanowiłyby dla studenta nieprzekraczalną barierę w jego swobodnych wędrówkach - co zachęcało do interdyscyplinarnych powiązań i kontaktów, do podejmowania indywidualnych wyborów i pielęgnowania osobistych upodobań.
W biografiach wybitnych intelektualistów
okolicznościom niż trasować jednostki reagujące stereotypowo na stereotypowe zadania.<br>Przygotowaniem czysto zawodowym zajmowały się więc szkoły wyższego stopnia, ale nie uniwersytet stawiający sobie cele ogólnohumanistyczne. Miało to nawet wyraz w nazwie głównego wydziału, który szczycił się mianem wydziału filozoficznego, a zatem poświęcającego się bezinteresownemu poszukiwaniu prawdy, jak to winna czynić filozofia w przeciwieństwie do nauk stosowanych w rodzaju inżynierii.<br>Fundamentem tego typu nauczania był brak ostrych granic miedzy poszczególnymi gałęziami humanistyki, granic, które stanowiłyby dla studenta nieprzekraczalną barierę w jego swobodnych wędrówkach - co zachęcało do interdyscyplinarnych powiązań i kontaktów, do podejmowania indywidualnych wyborów i pielęgnowania osobistych upodobań.<br>W biografiach wybitnych intelektualistów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego