Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Przegląd koncepcji zarządzania jakością
Istniejące koncepcje zarządzania jakością odpowiadają głównie praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych. Stało się tak dlatego, gdyż w działalności wytwórczej najczęściej i najintensywniej przejawiały się problemy jakości. Koncepcje te mają charakter utylitarny, opierają się na użytkowym pojmowaniu jakości i odpowiadają wprost na zapotrzebowanie praktyki. Niekiedy, koncepcje są prezentowane fragmentarycznie, hasłowo lub określają szereg praktycznych wskazówek (zasad) zarządzania jakością.
W piśmiennictwie oraz w praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych występuje wiele różnorodnych ujęć i rozwiązań w zakresie zarządzania jakością. Dokonując syntetycznej charakterystyki tych ujęć i rozwiązań, zastosowano trzy następujące perspektywy opisu:
1) ewolucyjną, ukazującą etapy rozwoju koncepcji zarządzania jakością,
2) autorską, prezentującą osiągnięcia wybranych
Przegląd koncepcji zarządzania jakością&lt;/&gt;<br>Istniejące koncepcje zarządzania jakością odpowiadają głównie praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych. Stało się tak dlatego, gdyż w działalności wytwórczej najczęściej i najintensywniej przejawiały się problemy jakości. Koncepcje te mają charakter utylitarny, opierają się na użytkowym pojmowaniu jakości i odpowiadają wprost na zapotrzebowanie praktyki. Niekiedy, koncepcje są prezentowane fragmentarycznie, hasłowo lub określają szereg praktycznych wskazówek (zasad) zarządzania jakością.<br>W piśmiennictwie oraz w praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych występuje wiele różnorodnych ujęć i rozwiązań w zakresie zarządzania jakością. Dokonując syntetycznej charakterystyki tych ujęć i rozwiązań, zastosowano trzy następujące perspektywy opisu:<br>1) ewolucyjną, ukazującą etapy rozwoju koncepcji zarządzania jakością,<br>2) autorską, prezentującą osiągnięcia wybranych
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego