Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
stratyfikacja, a krzywa obrazująca ten układ to klinograda. Gdy wskutek przemieszczania tlenu, dzięki falowaniu, z epilimnionu w warstwy głębsze maksimum zawartości tlenu wystąpi w metalimnionie, wówczas jest to rozkład dodatnio heterogradowy. Może zaistnieć też sytuacja odwrotna, tzn. w metalimnionie mogą wystąpić wyraźne ubytki tlenu, np. gdy na granicy metalimnionu i hipolimnionu wystąpi nagromadzenie utleniającej się materii organicznej z epilimnionu, wówczas układ taki nazywa się ujemnie heterogradowym (ryc. 39).
W jeziorach eutroficznych w strefie umiarkowanej rozkład zawartości tlenu jest ściśle zależny od procesów biologicznych występujących w wodzie i osadach. W okresie letnim występuje stratyfikacja podobna do termicznej. W strefach przydennych intensywne procesy
stratyfikacja, a krzywa obrazująca ten układ to klinograda. Gdy wskutek przemieszczania tlenu, dzięki falowaniu, z epilimnionu w warstwy głębsze maksimum zawartości tlenu wystąpi w metalimnionie, wówczas jest to rozkład dodatnio heterogradowy. Może zaistnieć też sytuacja odwrotna, tzn. w metalimnionie mogą wystąpić wyraźne ubytki tlenu, np. gdy na granicy metalimnionu i hipolimnionu wystąpi nagromadzenie utleniającej się materii organicznej z epilimnionu, wówczas układ taki nazywa się ujemnie heterogradowym (ryc. 39).<br>W jeziorach eutroficznych w strefie umiarkowanej rozkład zawartości tlenu jest ściśle zależny od procesów biologicznych występujących w wodzie i osadach. W okresie letnim występuje stratyfikacja podobna do termicznej. W strefach przydennych intensywne procesy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego