Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
chowaj. Moja Maryniu, jeszcze raz ci rekomenduję, żebyś ostrożna była, bo byś wiele kłopotów miała".
Być może pod wpływem ojca, który sprecyzował już w 1781 r. rolę kobiet w nobilitacji języka polskiego, także przez tłumaczenia czy „przystosowania" tekstów obcych (Drugi list Jmć Pana Doświadczyńskiego…) Wirtemberska zajęła się translacją jednoaktowej komedii Dobry ojciec popularnego pisarza francuskiego – Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794). Manuskrypty przekładu Dobrego ojca dochowały się w Archiwum Czartoryskich w trzech wariantach, ukazujących kolejne etapy żmudnej pracy nad ostateczną wersją polskiego tekstu. O scenicznych zainteresowaniach Wirtemberskiej wiedział L. Dębicki, choć nie miał w ręku autografu Dobrego
chowaj. Moja Maryniu, jeszcze raz ci rekomenduję, żebyś ostrożna była, bo byś wiele kłopotów miała".<br> Być może pod wpływem ojca, który sprecyzował już w 1781 r. rolę kobiet w nobilitacji języka polskiego, także przez tłumaczenia czy &#132;przystosowania" tekstów obcych (Drugi list Jmć Pana Doświadczyńskiego&#133;) Wirtemberska zajęła się translacją jednoaktowej komedii Dobry ojciec popularnego pisarza francuskiego &#150; Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794). Manuskrypty przekładu Dobrego ojca dochowały się w Archiwum Czartoryskich w trzech wariantach, ukazujących kolejne etapy żmudnej pracy nad ostateczną wersją polskiego tekstu. O scenicznych zainteresowaniach Wirtemberskiej wiedział L. Dębicki, choć nie miał w ręku autografu Dobrego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego