Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
cywilizacyjnej człowieka.

Encyklika "Sollicitudo rei socialis" (1987)

Druga encyklika społeczna Jana Pawła II Solicitudo rei socialis (1987) proponując nowe rozumienie naszego życia na Ziemi, zawiera znaczące elementy ekologiczne. Wychodząc z konstatacji, że należy zwrócić uwagę na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i ich nieodnawialność, encyklika podkreśla fakt fundamentalny: ochrona środowiska jest konieczna dla prawdziwego rozwoju człowieka. A ponieważ rozwój ma być ukierunkowany moralnie, encyklika przedstawia nam oczywisty fakt: świat (kosmos) został stworzony przez Stwórcę dla człowieka, człowiek ten jest moralnie odpowiedzialny za stan środowiska. „Należy lepiej uświadomić sobie, że nie można używać różnego rodzaju bytów żyjących czy nieożywionych, składników naturalnych, roślin
cywilizacyjnej człowieka.<br><br>&lt;tit&gt;Encyklika "Sollicitudo rei socialis" (1987)&lt;/&gt;<br><br>Druga encyklika społeczna Jana Pawła II &lt;hi&gt;Solicitudo rei socialis&lt;/&gt; (1987) proponując nowe rozumienie naszego życia na Ziemi, zawiera znaczące elementy ekologiczne. Wychodząc z konstatacji, że należy zwrócić uwagę na wyczerpywanie się zasobów naturalnych i ich nieodnawialność, encyklika podkreśla fakt fundamentalny: ochrona środowiska jest konieczna dla prawdziwego rozwoju człowieka. A ponieważ rozwój ma być ukierunkowany moralnie, encyklika przedstawia nam oczywisty fakt: świat (kosmos) został stworzony przez Stwórcę dla człowieka, człowiek ten jest moralnie odpowiedzialny za stan środowiska. &lt;q&gt;&#132;Należy lepiej uświadomić sobie, że nie można używać różnego rodzaju bytów żyjących czy nieożywionych, składników naturalnych, roślin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego