Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
materjału, zawartego w tej niewielkiej książce, nabierze jasnego wyobrażenia o "metodach" i wynikach najnowszej teorji zjawisk, zachodzących w atomie. Książka odda dobre usługi nauczycielowi szkoły średniej, który, nie mając czasu na zgłębianie tych trudnych, bądź co bądź, kwestyj, pragnąłby jednak być poinformowany o najnowszych prawach myśli naukowej. Dla zrozumienia tekstu konieczna jest już pewna znajomość dawnej teorji kwantowej atomu, stworzonej przez Bohra i Sommerfelda. Autor nie zakłada bliższej znajomości fizyki teoretycznej: nawet równanie struny drgającej wyprowadza od początku.
Mniej więcej 1/5 część tekstu należy do tłumacza, który umiał w sposób przystępny zapoznać czytelnika z zastosowaniem mechaniki undulacyjnej w niektórych, bardziej
materjału, zawartego w tej niewielkiej książce, nabierze jasnego wyobrażenia o "metodach" i wynikach najnowszej teorji zjawisk, zachodzących w atomie. Książka odda dobre usługi nauczycielowi szkoły średniej, który, nie mając czasu na zgłębianie tych trudnych, bądź co bądź, kwestyj, pragnąłby jednak być poinformowany o najnowszych prawach myśli naukowej. Dla zrozumienia tekstu konieczna jest już pewna znajomość dawnej teorji kwantowej atomu, stworzonej przez Bohra i Sommerfelda. Autor nie zakłada bliższej znajomości fizyki teoretycznej: nawet równanie struny drgającej wyprowadza od początku.<br>Mniej więcej 1/5 część tekstu należy do tłumacza, który umiał w sposób przystępny zapoznać czytelnika z zastosowaniem mechaniki undulacyjnej w niektórych, bardziej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego