Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 36
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
są nieaktualne ogłoszenia.
3. Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy po to, aby odstraszyć zainteresowanych udziałem w przetargu
Zarzut nieprawdziwy, ponieważ po myśli art. 75 ust. 3 ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. "w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz form tego zabezpieczenia" zamawiający musi zażądać zabezpieczenia, gdy przewidywana wartość robót przekracza równowartość 20 000 EURO, a w innych wypadkach zawsze może tego zażądać.
4. Utajnianie list zwycięzców przetargu
Zarzut nieprawdziwy, ponieważ zgodnie z art. 50 ww. ustawy, zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o
są nieaktualne ogłoszenia.<br>3. Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy po to, aby odstraszyć zainteresowanych udziałem w przetargu<br>Zarzut nieprawdziwy, ponieważ po myśli art. 75 ust. 3 ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. "w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz form tego zabezpieczenia" zamawiający musi zażądać zabezpieczenia, gdy przewidywana wartość robót przekracza równowartość 20 000 EURO, a w innych wypadkach zawsze może tego zażądać.<br>4. Utajnianie list zwycięzców przetargu<br>Zarzut nieprawdziwy, ponieważ zgodnie z art. 50 ww. ustawy, zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego