Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
itd. W ten bowiem sposób wejdziemy na bardzo już wydeptane szlaki, gdzie trudno o nowe wrażenia.
Szybkość jest nazwą cechy działania ukierunkowanego w czasie lub przestrzeni. Cecha ta wskazuje na większe natężenie owego działania, niż się to uznaje za normalne. Rozpatrywana w izolacji od tego, co określa, nie ma żadnej konotacji wartościującej z uwagi na swą okazjonalność (np. szybki rozwój choroby jest zły, szybki powrót do zdrowia - odwrotnie). Semantycznie również szybkość jest pojęciem mało precyzyjnym ze względu na swój relatywny charakter. Przypisanie komuś lub czemuś tej cechy zależy od skali porównawczej, sposobu mierzenia czasu, wreszcie od podmiotu oceniającego dane zjawisko. Inaczej
itd. W ten bowiem sposób wejdziemy na bardzo już wydeptane szlaki, gdzie trudno o nowe wrażenia.<br>Szybkość jest nazwą cechy działania ukierunkowanego w czasie lub przestrzeni. Cecha ta wskazuje na większe natężenie owego działania, niż się to uznaje za normalne. Rozpatrywana w izolacji od tego, co określa, nie ma żadnej konotacji wartościującej z uwagi na swą okazjonalność (np. szybki rozwój choroby jest zły, szybki powrót do zdrowia - odwrotnie). Semantycznie również szybkość jest pojęciem mało precyzyjnym ze względu na swój relatywny charakter. Przypisanie komuś lub czemuś tej cechy zależy od skali porównawczej, sposobu mierzenia czasu, wreszcie od podmiotu oceniającego dane zjawisko. Inaczej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego