Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
drugiej (korzystając z rzutowania). Odwzorowanie takie nazywamy rzutem.
Odwzorowań kartograficznych jest wiele, oparte są one na różnych założeniach i opisane są zależnościami matematycznymi, które zawsze określają wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie punktów na kuli lub elipsoidzie i na powierzchni odwzorowania.
Do najczęściej stosowanych odwzorowań kartograficznych zaliczamy odwzorowania: płaszczyznowe, stożkowe i walcowe. Odwzorowanie kuli na płaszczyznę, pobocznicę stożka lub walca przedstawiono na rysunkach 1.14, 1.15 i 1.16. Po dokonaniu tego odwzorowania rozcinamy stożek lub walec wzdłuż jednej z tworzących i rozwijamy go tworząc płaszczyznę (rys. 1.15b, 1.16b). W ten sposób otrzymujemy obraz Ziemi na płaszczyźnie.
Znając metodę odwzorowanie można
drugiej (korzystając z rzutowania). Odwzorowanie takie nazywamy &lt;HI rend="italic"&gt;rzutem&lt;/HI&gt;.<br>Odwzorowań kartograficznych jest wiele, oparte są one na różnych założeniach i opisane są zależnościami matematycznymi, które zawsze określają wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie punktów na kuli lub elipsoidzie i na powierzchni odwzorowania.<br>Do najczęściej stosowanych odwzorowań kartograficznych zaliczamy odwzorowania: płaszczyznowe, stożkowe i walcowe. Odwzorowanie kuli na płaszczyznę, pobocznicę stożka lub walca przedstawiono na rysunkach 1.14, 1.15 i 1.16. Po dokonaniu tego odwzorowania rozcinamy stożek lub walec wzdłuż jednej z tworzących i rozwijamy go tworząc płaszczyznę (rys. 1.15b, 1.16b). W ten sposób otrzymujemy obraz Ziemi na płaszczyźnie.<br>Znając metodę odwzorowanie można
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego