Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
cechowały zwłaszcza rzeźbiarzy, nie bez racji nazywanych "bogorobami", jako że trudnili się wyłącznie produkcją świętych figur. Niektórzy posuwali się wręcz do bluźnierczych przechwałek. Opowiadano, że pewien świątkarz, wyszedłszy z gospody, wziął się za bary z wyrzeźbioną przez siebie figurą Pana Jezusa, wołając: "Panie Boże, tyś mnie stworzy., ja ciebie - jesteśmy kwita!"

Inny, który zajechał wozem przed karczmę, postawi. na siedzeniu Chrystusa Frasobliwego, przykazując mu pilnować konie. Gdy wróci. z gospody, a wozu na miejscu nie zastał, wychłostał figurę.
Rzeźbiarze musieli wiedzieć, jaki atrybut przysługuje danej postaci, po nim bowiem poznawano święty wizerunek. Tak więc św. Florian miał hełm na głowie i
cechowały zwłaszcza rzeźbiarzy, nie bez racji nazywanych "bogorobami", jako że trudnili się wyłącznie produkcją świętych figur. Niektórzy posuwali się wręcz do bluźnierczych przechwałek. Opowiadano, że pewien świątkarz, wyszedłszy z gospody, wziął się za bary z wyrzeźbioną przez siebie figurą Pana Jezusa, wołając: "Panie Boże, tyś mnie stworzy., ja ciebie - jesteśmy kwita!" <br>&lt;page nr=58&gt;<br> Inny, który zajechał wozem przed karczmę, postawi. na siedzeniu Chrystusa Frasobliwego, przykazując mu pilnować konie. Gdy wróci. z gospody, a wozu na miejscu nie zastał, wychłostał figurę. <br>Rzeźbiarze musieli wiedzieć, jaki atrybut przysługuje danej postaci, po nim bowiem poznawano święty wizerunek. Tak więc św. Florian miał hełm na głowie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego