Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Poznaj swój kraj
Nr: 11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1960
Rządz, (około 14 ha). Poza opisanymi jeziorami znajdują się terenie jeziorka, będące przeważnie starorzeczami.
W roślinności basenu osobliwość stanowią zespoły pontyjskie, porastające jego strome krawędzie i stoki doliny Osy. W fosie twierdzy grudziądzkiej rośnie paproć zanokcica śledzionka, na Księżych Górach ostnica pierzasta, w lasku garnizonowym okazy brzęków, w Kłódce Szlacheckiej lipa drobnolistna, w Mniszku stare dęby. W Białym Borze znajduje się 3-hektarowy rezerwat - starodrzew sosnowy z kolonią czapli siwej.
Grudziądz - umiejscowiony w widłach Wisły i Osy, otoczony bagnistymi terenami, położony w środku basenu na zboczu wzgórz - miał warunki, by odegrać w historii dość znaczną rolę strategiczną i handlową. Już w
Rządz, (około 14 ha). Poza opisanymi jeziorami znajdują się terenie jeziorka, będące przeważnie starorzeczami. <br>&lt;page nr=9&gt; W roślinności basenu osobliwość stanowią zespoły pontyjskie, porastające jego strome krawędzie i stoki doliny Osy. W fosie twierdzy grudziądzkiej rośnie paproć zanokcica śledzionka, na Księżych Górach ostnica pierzasta, w lasku garnizonowym okazy brzęków, w Kłódce Szlacheckiej lipa drobnolistna, w Mniszku stare dęby. W Białym Borze znajduje się 3-hektarowy rezerwat - starodrzew sosnowy z kolonią czapli siwej. <br>Grudziądz - umiejscowiony w widłach Wisły i Osy, otoczony bagnistymi terenami, położony w środku basenu na zboczu wzgórz - miał warunki, by odegrać w historii dość znaczną rolę strategiczną i handlową. Już w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego