Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wszechświat
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1958
pociągnąłby za sobą katastrofalne następstwa. Wskutek stopienia tych olbrzymich mas lodu podniósłby się oczywiście poziom wody zarówno Atlantyku, jak i Pacyfiku, czego następstwem byłoby zalanie dużych niskich obszarów przybrzeżnych. Rozmiary powodzi byłyby zależne od ilości stopionego lodu.
Powierzchnia zlodowacona kuli ziemskiej wynosi 15 545 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast grubość pokrywy lodów podbiegunowych nie została jeszcze dotąd dokładnie zbadana, można przyjmując, że wynosi ona 200 do 450 metrów. Po stopieniu całej masy lodu poziom oceanu Atlantyckiego jak i Spokojnego podniósłby się mniej więcej o 8 do 13 metrów. Lądy tej wysokości znalazłyby się pod wodą.
(Wg)

Rzeka od morza.
Wszystkie rzeki płyną
pociągnąłby za sobą katastrofalne następstwa. Wskutek stopienia tych olbrzymich mas lodu podniósłby się oczywiście poziom wody zarówno Atlantyku, jak i Pacyfiku, czego następstwem byłoby zalanie dużych niskich obszarów przybrzeżnych. Rozmiary powodzi byłyby zależne od ilości stopionego lodu.<br> Powierzchnia zlodowacona kuli ziemskiej wynosi 15 545 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast grubość pokrywy lodów podbiegunowych nie została jeszcze dotąd dokładnie zbadana, można przyjmując, że wynosi ona 200 do 450 metrów. Po stopieniu całej masy lodu poziom oceanu Atlantyckiego jak i Spokojnego podniósłby się mniej więcej o 8 do 13 metrów. Lądy tej wysokości znalazłyby się pod wodą.<br>&lt;au&gt;(Wg)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;&lt;tit&gt; Rzeka od morza.&lt;/&gt;<br> Wszystkie rzeki płyną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego