Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
parowanie, kondensację, topnienie, zamarzanie), wiąże się więc także z obiegiem energii. Około 35% wymiany cieplnej Ziemi jako planety stanowią przemiany fazowe związane z powstawaniem i topnieniem lodu w przyrodzie (Kotliakow, 1968). Na poszczególnych etapach cyklu hydrologicznego (rys. 3.1) występuje jej faza stała – lód (tab. 2.2).

Ogólna objętość lodu na Ziemi przekracza 33 mln km, z czego ponad 98% to lodowce i lądolody. Drugą co do wielkości masę tworzą lody podziemne w obrębie wieloletniej („wiecznej”) zmarzliny, zajmującej ok. 22% powierzchni kontynentów. Lody morskie pokrywają średnio ok. 7% powierzchni oceanów. Góry lodowe spotyka się na akwenach obejmujących aż
parowanie, kondensację, topnienie, zamarzanie), wiąże się więc także z obiegiem energii. Około 35% wymiany cieplnej Ziemi jako planety stanowią przemiany fazowe związane z powstawaniem i topnieniem lodu w przyrodzie (Kotliakow, 1968). Na poszczególnych etapach cyklu hydrologicznego (rys. 3.1) występuje jej faza stała &#150; lód (tab. 2.2).<br><br> Ogólna objętość lodu na Ziemi przekracza 33 mln km, z czego ponad 98% to lodowce i lądolody. Drugą co do wielkości masę tworzą lody podziemne w obrębie wieloletniej (&#132;wiecznej&#148;) zmarzliny, zajmującej ok. 22% powierzchni kontynentów. Lody morskie pokrywają średnio ok. 7% powierzchni oceanów. Góry lodowe spotyka się na akwenach obejmujących aż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego