Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
cechy nadprzewodnictwa.
Podamy przykład złamanej spontanicznie lokalnej grupy SU(2) (w modelu tym
istnieje jeszcze globalna grupa U(1)). Niech

Lagranżjan ten jest niezmienniczy ze względu na lokalne transformacje SU(2):

gdzie U = U(x) . SU(2) (jest oprócz tego niezmienniczy ze względu na globalne
symetrie U(1)). Ponieważ potencjał ma minimum w punkcie |.| = v, więc musimy
wybrać stan o najniższej energii. Podobnie jak w przypadku złamania symetrii globalnej, wybieramy
i rozwijamy . wokół stanu próżni:

gdzie . jest polem rzeczywistym. Dla każdego . istnieją takie że
zachodzi powyższa równość. Z kolei Aľ wybieramy jako


co dla każdego Aľ definiuje odpowiadające mu pole ~ A
cechy nadprzewodnictwa. <br>Podamy przykład złamanej spontanicznie lokalnej grupy SU(2) (w modelu tym <br>istnieje jeszcze globalna grupa U(1)). Niech <br>&lt;gap&gt;<br>Lagranżjan ten jest niezmienniczy ze względu na lokalne transformacje SU(2): <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie U = U(x) . SU(2) (jest oprócz tego niezmienniczy ze względu na globalne <br>symetrie U(1)). Ponieważ potencjał ma minimum w punkcie |.| = v, więc musimy <br>wybrać stan o najniższej energii. Podobnie jak w przypadku złamania symetrii globalnej, wybieramy &lt;gap&gt;<br>i rozwijamy . wokół stanu próżni: <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie . jest polem rzeczywistym. Dla każdego . istnieją takie &lt;gap&gt; że <br>zachodzi powyższa równość. Z kolei Aľ wybieramy jako <br>&lt;gap&gt;<br>&lt;page nr=63&gt;<br>co dla każdego Aľ definiuje odpowiadające mu pole ~ A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego