Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
dziesięć szkół, a w połowie XVII w. około pięćdziesięciu. Były to szkoły o wysokim poziomie, otwarte dla ludzi zdolnych, oferujące młodzieży ubogiej i nieszlacheckiej bezpłatną naukę. Program nauczania był umiarkowaną adaptacją myśli i sztuki humanistycznej w duchu potrydenckiego Kościoła (por. rozdz. XII, pkt 1).
Ostatnim wielkim renesansowym przedsięwzięciem oświatowym była mecenasowska działalność Jana Zamoyskiego, który po niepowodzeniu idei Collegium Regium założył własnym sumptem w 1594 r. Akademię w Zamościu. Prawą ręką Zamoyskiego był w tym przedsięwzięciu poeta Szy
mon Szymonowic, który zaangażował do nowej uczelni wybitnych wykładowców, urządził drukarnię i zaczął kompletować księgozbiór. Akademia Zamojska była przez krótki czas najwybitniejszą placówką
dziesięć szkół, a w połowie XVII w. około pięćdziesięciu. Były to szkoły o wysokim poziomie, otwarte dla ludzi zdolnych, oferujące młodzieży ubogiej i nieszlacheckiej bezpłatną naukę. Program nauczania był umiarkowaną adaptacją myśli i sztuki humanistycznej w duchu potrydenckiego Kościoła (por. rozdz. XII, pkt 1).<br>Ostatnim wielkim renesansowym przedsięwzięciem oświatowym była mecenasowska działalność Jana Zamoyskiego, który po niepowodzeniu idei Collegium Regium założył własnym sumptem w 1594 r. Akademię w Zamościu. Prawą ręką Zamoyskiego był w tym przedsięwzięciu poeta Szy<br>mon Szymonowic, który zaangażował do nowej uczelni wybitnych wykładowców, urządził drukarnię i zaczął kompletować księgozbiór. Akademia Zamojska była przez krótki czas najwybitniejszą placówką
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego