Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
długich (Clarke i in., 1986). W ich obrębie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu odpowiednich warunków do zainicjowania szarży. Stwierdzono także, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy średnim nachyleniem lodowców normalnych a szarżujących, przy czym w odniesieniu do tych drugich zaznacza się tendencja do występowania większego spadku obszaru akumulacji, a mniejszego nachylenia strefy ablacyjnej (w stosunku do lodowców „normalnych”). Ta tendencja pokrywa się także z powyższymi wnioskami z prac B. Kamba (1985, 1987).
Zastosowanie modelu Kamba, bazującego na nierównościach skalnego podłoża, do lodowców, których dno wyścielają osady nieskonsolidowane nie jest możliwe. Według koncepcji Boultona (Boulton, Jones, 1979; Boulton, Hindmarsh, 1987
długich (Clarke i in., 1986). W ich obrębie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu odpowiednich warunków do zainicjowania szarży. Stwierdzono także, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy średnim nachyleniem lodowców normalnych a szarżujących, przy czym w odniesieniu do tych drugich zaznacza się tendencja do występowania większego spadku obszaru akumulacji, a mniejszego nachylenia strefy ablacyjnej (w stosunku do lodowców &#132;normalnych&#148;). Ta tendencja pokrywa się także z powyższymi wnioskami z prac B. Kamba (1985, 1987).<br> Zastosowanie modelu Kamba, bazującego na nierównościach skalnego podłoża, do lodowców, których dno wyścielają osady nieskonsolidowane nie jest możliwe. Według koncepcji Boultona (Boulton, Jones, 1979; Boulton, Hindmarsh, 1987
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego