Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
stroma przy mniejszej wrażliwości. Natomiast nachylenie krzywej BB zależy od wrażliwości bilansu obrotów bieżących (a konkretnie wrażliwości importu) na zmiany dochodu narodowego. Im ta wrażliwość jest większa, tym krzywa BB w ćwiartce czwartej jest bardziej stroma; przy niższej wrażliwości krzywa BB jest bardziej płaska.
Rysunek 19.14 pokazuje wpływ zmiany nachylenia krzywej BB na zmianę nachylenia krzywej BP. Krzywa BK w ćwiartce drugiej na rys. 19.14 ma takie samo położenie i nachylenie jak krzywa BK na rys. 19.13. Natomiast krzywa BB na rys. 19.14 jest bardziej stroma niż na rys. 19.13. Na rys. 19.14 mamy więc
stroma przy mniejszej wrażliwości. Natomiast nachylenie krzywej BB zależy od wrażliwości bilansu obrotów bieżących (a konkretnie wrażliwości importu) na zmiany dochodu narodowego. Im ta wrażliwość jest większa, tym krzywa BB w ćwiartce czwartej jest bardziej stroma; przy niższej wrażliwości krzywa BB jest bardziej płaska.<br>Rysunek 19.14 pokazuje wpływ zmiany nachylenia krzywej BB na zmianę nachylenia krzywej BP. Krzywa BK w ćwiartce drugiej na rys. 19.14 ma takie samo położenie i nachylenie jak krzywa BK na rys. 19.13. Natomiast krzywa BB na rys. 19.14 jest bardziej stroma niż na rys. 19.13. Na rys. 19.14 mamy więc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego