Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG3.1 dla opornych
Rok: 1995
zamykający wpisuj zawsze bezpośrednio po ostatniej literze słowa poprzedzającego ten znak. Wyjątki to nawias oraz cudzysłów otwierający: te znaki muszą być wpisane bezpośrednio przed pierwszą literą występującego po nich wyrażenia. Lekceważenie tych zasad spowoduje, że przy dzieleniu akapitu na wiersze TAG zacznie się zachowywać nieobliczalnie (a przynajmniej niegramatycznie).Nie próbuj naciskać klawisza [Spacja] po to, by zwiększyć lewy margines czy dosunąć lub wyrównać tekst do prawej krawędzi ekranu. Są sensowniejsze sposoby, opisane w następnej części tej książki. Niech znak spacji (dodajmy: pojedynczy znak spacji) służy Ci jedynie do oddzielania poszczególnych słów. Do innych spraw on się po prostu nie nadaje.
Nie
zamykający wpisuj zawsze bezpośrednio po ostatniej literze słowa poprzedzającego ten znak. Wyjątki to nawias oraz cudzysłów otwierający: te znaki muszą być wpisane bezpośrednio przed pierwszą literą występującego po nich wyrażenia. Lekceważenie tych zasad spowoduje, że przy dzieleniu akapitu na wiersze &lt;name type="tit"&gt;TAG&lt;/&gt; zacznie się zachowywać nieobliczalnie (a przynajmniej niegramatycznie).Nie próbuj naciskać klawisza [Spacja] po to, by zwiększyć lewy margines czy dosunąć lub wyrównać tekst do prawej krawędzi ekranu. Są sensowniejsze sposoby, opisane w następnej części tej książki. Niech znak spacji (dodajmy: pojedynczy znak spacji) służy Ci jedynie do oddzielania poszczególnych słów. Do innych spraw on się po prostu nie nadaje.<br>Nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego