Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
interwałów w przedziałach ograniczonych odpowiednimi wartościami progowymi. Liczby te oznaczamy

Między tymi liczbami a funkcją R (t) zachodzi relacja

Zaliczenie interwału o długości kanału czasowego następuje zgodnie z zależnością

Całkowitą funkcję rozkładu interwałów czasowych między przejściami przez zero można przedstawić w postaci

Jeśli omawiany przebieg czasowy sygnału akustycznego u (t) o czasie trwania T jest odwzorowaniem stanu obiektu, to rozkład x (t) jest wygodniej przedstawić w postaci wektora parametrów

gdzie x (p) - składowe wektora,

4.5.3. Parametry w dziedzinie częstotliwości

Opis i analiza sygnałów akustycznych i drganiowych w dziedzinie częstotliwości umożliwia przedstawienie symptomów diagnostycznych w bardzo użytecznych i często stosowanych postaciach
interwałów w przedziałach ograniczonych odpowiednimi wartościami progowymi. Liczby te oznaczamy<br>&lt;gap&gt;<br>Między tymi liczbami a funkcją R (t) zachodzi relacja<br>&lt;gap&gt;<br>Zaliczenie interwału o długości &lt;gap&gt; kanału czasowego następuje zgodnie z zależnością <br>&lt;gap&gt;<br>Całkowitą funkcję rozkładu interwałów czasowych między przejściami przez zero można przedstawić w postaci<br>&lt;gap&gt;<br>Jeśli omawiany przebieg czasowy sygnału akustycznego u (t) o czasie trwania T jest odwzorowaniem stanu obiektu, to rozkład x (t) jest wygodniej przedstawić w postaci wektora parametrów<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie x (p) - składowe wektora, &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;4.5.3. Parametry w dziedzinie częstotliwości&lt;/&gt;<br><br>Opis i analiza sygnałów akustycznych i drganiowych w dziedzinie częstotliwości umożliwia przedstawienie symptomów diagnostycznych w bardzo użytecznych i często stosowanych postaciach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego