Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. Także powiązane ze sobą są etapy 5. i 6., gdyż chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości.

Niestety, badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych, ale wtedy może okazać się, że nie będzie możliwe posłużenie się jakimś testem statystycznym, gdyż nie zostały spełnione konstytuujące ten test założenia modelowe. Gdyby bowiem badacz jeszcze przed rozpoczęciem badań empirycznych zadał sobie trud przeanalizowania wybranej metodyki badawczej pod kątem jej "przystawania
badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. Także powiązane ze sobą są etapy 5. i 6., gdyż chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości.<br><br>Niestety, badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych, ale wtedy może okazać się, że nie będzie możliwe posłużenie się jakimś testem statystycznym, gdyż nie zostały spełnione konstytuujące ten test założenia modelowe. Gdyby bowiem badacz jeszcze przed rozpoczęciem badań empirycznych zadał sobie trud przeanalizowania wybranej metodyki badawczej pod kątem jej "przystawania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego