Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
nowoczesnych tachimetrach odległość mierzona jest za pomocą dalmierza elektronicznego wmontowanego do teodolitu. Zapisy odczytów z koła poziomego teodolitu i pomierzonych odległości prowadzi się w dzienniku pomiarowym z równoczesnym sporządzeniem szkicu polowego (rys. 2.45). Po zakończeniu pomiarów jeszcze raz celuje się w wybrany wcześniej punkt osnowy pomiarowej, aby sprawdzić czy podczas pomiaru nie nastąpiło przesunięcie koła poziomego (zmiana orientacji).
Metoda przedłużeń polega na ustaleniu lokalizacji szczegółów sytuacyjnych w stosunku do osnowy pomiarowej przez wyznaczenie na niej punktów przecięcia linii, stanowiących przedłużenie np. ścian budynku z bokami osnowy pomiarowej. Położenie tych punktów określa się przez pomierzenie miar bieżących na boku osnowy pomiarowej
nowoczesnych tachimetrach odległość mierzona jest za pomocą dalmierza elektronicznego wmontowanego do teodolitu. Zapisy odczytów z koła poziomego teodolitu i pomierzonych odległości prowadzi się w dzienniku pomiarowym z równoczesnym sporządzeniem szkicu polowego (rys. 2.45). Po zakończeniu pomiarów jeszcze raz celuje się w wybrany wcześniej punkt osnowy pomiarowej, aby sprawdzić czy podczas pomiaru nie nastąpiło przesunięcie koła poziomego (zmiana orientacji).<br>&lt;HI rend="italic"&gt;Metoda przedłużeń&lt;/HI&gt; polega na ustaleniu lokalizacji szczegółów sytuacyjnych w stosunku do osnowy pomiarowej przez wyznaczenie na niej punktów przecięcia linii, stanowiących przedłużenie np. ścian budynku z bokami osnowy pomiarowej. Położenie tych punktów określa się przez pomierzenie miar bieżących na boku osnowy pomiarowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego