Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
działającymi programami, a następnie zresetuj komputer (nn przykład nieśmiertelną kombinacją [Ctrl+ Alt+Del]).

Jeżeli po wykonaniu czynności przedstawionych w punkcie czwartym w oknie wyboru pliku nie zobaczysz nazwy CONFIG.SYS, zamiast czynności przedstawionych w punktach od 5 do 8, wykonaj co następuje:
1. Naciśnij klawisz [Tab], aby przełączyć się do pola Podaj nazwę (jeżeli w oknie wyboru pliku nie jest wyświetlana żadna nazwa, to kursor "przeskoczy" do tego pola automatycznie).
2. Napisz CONFIG.SYS i naciśnij klawisze [Ctrl+F4] - w ten sposób rozpoczniesz edycję pliku o takiej nazwie za pomocą wbudowanego w TAGa edytora ASCII.

Jeżeli próba otwarcia lub utworzenia pliku
działającymi programami, a następnie zresetuj komputer (nn przykład nieśmiertelną kombinacją [Ctrl+ Alt+Del]).<br><br>Jeżeli po wykonaniu czynności przedstawionych w punkcie czwartym w oknie wyboru pliku nie zobaczysz nazwy CONFIG.SYS, zamiast czynności przedstawionych w punktach od 5 do 8, wykonaj co następuje:<br>1. Naciśnij klawisz [Tab], aby przełączyć się do pola Podaj nazwę (jeżeli w oknie wyboru pliku nie jest wyświetlana żadna nazwa, to kursor "przeskoczy" do tego pola automatycznie).<br>2. Napisz CONFIG.SYS i naciśnij klawisze [Ctrl+F4] - w ten sposób rozpoczniesz edycję pliku o takiej nazwie za pomocą wbudowanego w TAGa edytora ASCII.<br><br>Jeżeli próba otwarcia lub utworzenia pliku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego