Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
udzielają niezbędnej pomocy pododdziałom oraz kończą opracowywanie swoich dokumentów.
Dokumenty bojowe opracowywane w batalionu obrony przeciwchemicznej dzielą się na dokumenty dowodzenia - mapa robocza, rozkaz bojowy, plany (rekonesansu, ochrony i obrony stanowiska dowódczo-obserwacyjnego oraz kontroli; sprawozdawczo-informacyjne - meldunki, sprawozdania, dzienniki działań bojowych, informacje o przewidywanej sytuacji skażeń i innych zagrożeniach); pomocnicze - kalkulacje czasu, harmonogramy, zestawienia stanu osobowego, sprzętu i środków oraz zapotrzebowania materiałowe.
Mapa robocza jest podstawowym dokumentem dowodzenia batalionem obrony przeciwchemicznej. W części graficznej dokument ten zawiera następujące informacje o: przewidywanych działań przeciwnika w rejonach wykonywania zadań; zadaniach wojsk, w których pasie będą działać pododdziały batalionu, i linie rozgraniczenia; zadaniach
udzielają niezbędnej pomocy pododdziałom oraz kończą opracowywanie swoich dokumentów.<br>Dokumenty bojowe opracowywane w batalionu obrony przeciwchemicznej dzielą się na dokumenty dowodzenia - mapa robocza, rozkaz bojowy, plany (rekonesansu, ochrony i obrony stanowiska dowódczo-obserwacyjnego oraz kontroli; sprawozdawczo-informacyjne - meldunki, sprawozdania, dzienniki działań bojowych, informacje o przewidywanej sytuacji skażeń i innych zagrożeniach); pomocnicze - kalkulacje czasu, harmonogramy, zestawienia stanu osobowego, sprzętu i środków oraz zapotrzebowania materiałowe. <br>Mapa robocza jest podstawowym dokumentem dowodzenia batalionem obrony przeciwchemicznej. W części graficznej dokument ten zawiera następujące informacje o: przewidywanych działań przeciwnika w rejonach wykonywania zadań; zadaniach wojsk, w których pasie będą działać pododdziały batalionu, i linie rozgraniczenia; zadaniach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego