Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
tło ((...)) detektora może być obniżone o czynnik 100. W rozwiniętej technice koincydencji stosuje się energoczułe detektory pozwalające na selektywny pomiar promieniowania. Pomiary koincydencyjne ((...)) stosuje się do oznaczania bezwzględnej aktywności próbek, w których bezpośrednio po rozpadzie następuje emisja .
Podstawowym narzędziem do detekcji promieniowania jądrowego są analizatory wielokanałowe identyfikujące rodzaj promieniowania i precyzyjnie określające energię cząstek i kwantów . Pozwala to na jakościowe i ilościowe oznaczanie nuklidów promieniotwórczych.

5.2.7. Statystyka pomiarów

Każda liczona szybkość rozpadów czy pojawiania się produktów reakcji jądrowych jest obarczona błędem statystycznym, tym mniejszym, im większa jest liczba policzonych impulsów.
Dla radionuklidów wystarczająco długożyciowych, dla których okres półtrwania 12
tło ((...)) detektora może być obniżone o czynnik 100. W rozwiniętej technice koincydencji stosuje się energoczułe detektory pozwalające na selektywny pomiar promieniowania. Pomiary koincydencyjne ((...)) stosuje się do oznaczania bezwzględnej aktywności próbek, w których bezpośrednio po rozpadzie następuje emisja .<br> Podstawowym narzędziem do detekcji promieniowania jądrowego są analizatory wielokanałowe identyfikujące rodzaj promieniowania i precyzyjnie określające energię cząstek i kwantów . Pozwala to na jakościowe i ilościowe oznaczanie nuklidów promieniotwórczych.<br><br>&lt;tit&gt;5.2.7. Statystyka pomiarów&lt;/&gt;<br><br> Każda liczona szybkość rozpadów czy pojawiania się produktów reakcji jądrowych jest obarczona błędem statystycznym, tym mniejszym, im większa jest liczba policzonych impulsów.<br> Dla radionuklidów wystarczająco długożyciowych, dla których okres półtrwania 12
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego