Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 19
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
funkcjonowanie Związku. A ja jestem Jasiek Karpiel Bułecka i stać mnie na to, aby mieć swoje zdanie - zaznaczył prezes Oddziału.
Andrzej Gąsienica Makowski, prezes Zarządu Głównego ZP tak skomentował podział Oddziału: - Jest to reorganizacja Oddziału, zmierzająca do uaktywnienia działalności statutowej w ogniskach. Dążymy do decentralizacji stowarzyszenia.
Obecnie rozpocznie się żmudna procedura podziału i przekazywania dokumentów poszczególnym Oddziałom.
Jolanta FlachZnowu Mečiar?

15 maja odbędą się na Słowacji wybory prezydenckie. Liptów głosować będzie przypuszczalnie na byłego premiera Vladimira Mečiara, Spisz - na burmistrza Koszyc Rudolfa Schustera, reprezentującego chrześcijańską demokrację.
Do pierwszej tury wyborów prezydenckich stanie dziesięciu kandydatów. Nie ma wśród nich popradzkiego biznesmena
funkcjonowanie Związku. A ja jestem Jasiek Karpiel Bułecka i stać mnie na to, aby mieć swoje zdanie - zaznaczył prezes Oddziału.<br>Andrzej Gąsienica Makowski, prezes Zarządu Głównego ZP tak skomentował podział Oddziału: - Jest to reorganizacja Oddziału, zmierzająca do uaktywnienia działalności statutowej w ogniskach. Dążymy do decentralizacji stowarzyszenia.<br>Obecnie rozpocznie się żmudna procedura podziału i przekazywania dokumentów poszczególnym Oddziałom.<br>&lt;au&gt;Jolanta Flach&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Znowu Mečiar?&lt;/tit&gt;<br><br>15 maja odbędą się na Słowacji wybory prezydenckie. Liptów głosować będzie przypuszczalnie na byłego premiera Vladimira Mečiara, Spisz - na burmistrza Koszyc Rudolfa Schustera, reprezentującego chrześcijańską demokrację.<br>Do pierwszej tury wyborów prezydenckich stanie dziesięciu kandydatów. Nie ma wśród nich popradzkiego biznesmena
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego