Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
banku, niezależnie od ilości dowodów na złożone wkłady, są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego lub administracyjnego do wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa.
§ 26
1. Pełnoletni właściciel książeczki może, na wypadek swojej śmierci, zadysponować wkładem na rzecz jednego lub kilku spośród następujących członków rodziny: małżonka, dzieci (również przysposobionych), rodziców (również przysposobiających), dziadków, wnuków, prawnuków i rodzeństwa (również przyrodniego).
2. Dyspozycją na wypadek śmierci mogą być objęte wkłady oszczędnościowe, do łącznej wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa.
3. Dyspozycję na wypadek śmierci właściciel książeczki składa na specjalnym formularzu w oddziale PKO właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania lub jego ekspozyturze
banku, niezależnie od ilości dowodów na złożone wkłady, są wolne od zajęcia na podstawie tytułu wykonawczego sądowego lub administracyjnego do wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa.<br>§ 26<br>1. Pełnoletni właściciel książeczki może, na wypadek swojej śmierci, zadysponować wkładem na rzecz jednego lub kilku spośród następujących członków rodziny: małżonka, dzieci (również przysposobionych), rodziców (również przysposobiających), dziadków, wnuków, prawnuków i rodzeństwa (również przyrodniego).<br>2. Dyspozycją na wypadek śmierci mogą być objęte wkłady oszczędnościowe, do łącznej wysokości określonej w obowiązujących przepisach prawa.<br>3. Dyspozycję na wypadek śmierci właściciel książeczki składa na specjalnym formularzu w oddziale PKO właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania lub jego ekspozyturze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego