Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Aura
Nr: 12
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
celów Fundacji. Fundacja ma także za zadanie opiekowanie się zabytkami, pomnikami kultury polskiej na Wschodzie i Zachodzie. Między innymi FKP już podjęła opiekę nad cmentarzami Iwowskim Łyczakowskim i w Wilnie na Rossie. .

ZMARŁ PROF. J. ALEKSANDROWICZ
Był naszym najlepszym przyjacielem i sojusznikiem. Wspierał nas swym autorytetem i nie szczędził cennych rad. Był prekursorem wielu wybiegających poza nasze czasy idei. Głosił wytrwale nową filozofię życia, aby ratować przed cywilizacyjnym zniszczeniem. Mimo wielu przeciwności zyskiwał coraz więcej wyznawców i przyjaciół. Czerwcowy ceremoniał odnowienia po 50 latach doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim zamienił się we wspaniałą uroczystość, w której uczestniczyło kilka pokoleń Jego wychowanków. Był triumfem
celów Fundacji. Fundacja ma także za zadanie opiekowanie się zabytkami, pomnikami kultury polskiej na Wschodzie i Zachodzie. Między innymi FKP już podjęła opiekę nad cmentarzami Iwowskim Łyczakowskim i w Wilnie na Rossie.&lt;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;page nr=15&gt;.<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;ZMARŁ PROF. J. ALEKSANDROWICZ&lt;/tit&gt;<br> Był naszym najlepszym przyjacielem i sojusznikiem. Wspierał nas swym autorytetem i nie szczędził cennych rad. Był prekursorem wielu wybiegających poza nasze czasy idei. Głosił wytrwale nową filozofię życia, aby ratować przed cywilizacyjnym zniszczeniem. Mimo wielu przeciwności zyskiwał coraz więcej wyznawców i przyjaciół. Czerwcowy ceremoniał odnowienia po 50 latach doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim zamienił się we wspaniałą uroczystość, w której uczestniczyło kilka pokoleń Jego wychowanków. Był triumfem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego