Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
jak i niezawodności. Istota tak wyznaczonych punktów osnowy szczegółowej, zwanych też punktami pośrednimi (które na ogół nie są stabilizowane w sposób trwały), polega na przeniesieniu bazy tyczenia lokalizacyjnego z podstawowej osnowy realizacyjnej w rejon realizowanej budowy.
Proces tyczenia osnowy lokalizacyjnej, stanowiącej podstawę do założenia w następnym etapie osnowy budowlano-montażowej (rys. 4.1), można przedstawić w czterech etapach.
1. Na podstawie opracowanego geodezyjnie, uzgodnionego z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, projektu technicznego z naniesionymi współrzędnymi punktów osnowy lokalizacyjnej (lub innych punktów do wytyczenia) ustala się położenie punktów osnowy szczegółowej punktów pośrednich, które będą spełniały funkcję stanowisk instrumentu. Z tych stanowisk będą tyczone
jak i niezawodności. Istota tak wyznaczonych punktów osnowy szczegółowej, zwanych też &lt;HI rend="italic"&gt;punktami pośrednimi&lt;/HI&gt; (które na ogół nie są stabilizowane w sposób trwały), polega na przeniesieniu bazy tyczenia lokalizacyjnego z podstawowej osnowy realizacyjnej w rejon realizowanej budowy.<br>Proces tyczenia osnowy lokalizacyjnej, stanowiącej podstawę do założenia w następnym etapie osnowy budowlano-montażowej (rys. 4.1), można przedstawić w czterech etapach.<br>1. Na podstawie opracowanego geodezyjnie, uzgodnionego z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, projektu technicznego z naniesionymi współrzędnymi punktów osnowy lokalizacyjnej (lub innych punktów do wytyczenia) ustala się położenie punktów osnowy szczegółowej punktów pośrednich, które będą spełniały funkcję stanowisk instrumentu. Z tych stanowisk będą tyczone
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego