Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
często występuje np. w zachodnich rejonach oceanów na półkuli północnej. Omawiane amplitudy zmniejszają się również wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.
W zależności od szerokości geograficznej i czasu występowania wartości ekstremalnych temperatury powietrza w ciągu roku, zazwyczaj wyróżnia się na kuli ziemskiej cztery zasadnicze typy rocznego przebiegu temperatury powietrza (rys. 5.4.2): ­ typ równikowy. Cechuje się małą roczną amplitudą temperatury powietrza, bowiem różnice w dopływie promieniowania słonecznego w ciągu roku są niewielkie, a okres jego największego natężenia zbiega się z okresem dużego zachmurzenia i opadów atmosferycznych. Najwyższe temperatury występują po dniach równonocy (w kwietniu i we wrześniu), a najniższe
często występuje np. w zachodnich rejonach oceanów na półkuli północnej. Omawiane amplitudy zmniejszają się również wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.<br> W zależności od szerokości geograficznej i czasu występowania wartości ekstremalnych temperatury powietrza w ciągu roku, zazwyczaj wyróżnia się na kuli ziemskiej cztery zasadnicze typy rocznego przebiegu temperatury powietrza (rys. 5.4.2): ­ typ równikowy. Cechuje się małą roczną amplitudą temperatury powietrza, bowiem różnice w dopływie promieniowania słonecznego w ciągu roku są niewielkie, a okres jego największego natężenia zbiega się z okresem dużego zachmurzenia i opadów atmosferycznych. Najwyższe temperatury występują po dniach równonocy (w kwietniu i we wrześniu), a najniższe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego