Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
dysponowała 160 mandatami, SFIO 146, czyli łącznie 306 (co stanowiło bezwzględną większość), reszta przypadała MRP - 152, radykałom i innym ugrupowaniom prawicy 24. W drugiej konstytuancie FPK zdobyła 146 mandatów, SFIO 115, MRP 160. Dane te dowodzą, że FPK i SFIO straciły w Zgromadzeniu większość absolutną, podczas gdy MRP zwiększył swój stan posiadania. W konsekwencji w Zgromadzeniu Konstytucyjnym pojawiły się dwa bloki o siłach niezwykle wyrównanych (FPK i SFIO łącznie dysponowały 261 mandatami, tyleż posiadały pozostałe partie z MRP włącznie). Wzrost liczby deputowanych MRP i fakt, że na czele rządu stanął członek tej partii zadecydował o zwiększeniu jej wpływu na tok prac konstytucyjnych
dysponowała 160 mandatami, SFIO 146, czyli łącznie 306 (co stanowiło bezwzględną większość), reszta przypadała MRP - 152, radykałom i innym ugrupowaniom prawicy 24. W drugiej konstytuancie FPK zdobyła 146 mandatów, SFIO 115, MRP 160. Dane te dowodzą, że FPK i SFIO straciły w Zgromadzeniu większość absolutną, podczas gdy MRP zwiększył swój stan posiadania. W konsekwencji w Zgromadzeniu Konstytucyjnym pojawiły się dwa bloki o siłach niezwykle wyrównanych (FPK i SFIO łącznie dysponowały 261 mandatami, tyleż posiadały pozostałe partie z MRP włącznie). Wzrost liczby deputowanych MRP i fakt, że na czele rządu stanął członek tej partii zadecydował o zwiększeniu jej wpływu na tok prac konstytucyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego