Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
odległościom terenowym i nakłuciu punktu przecięcia się tych łuków.
Podczas kartowania szczegółów sytuacyjnych, bez względu na zastosowaną metodę kartowania, w celu sprawdzenia poprawnego opracowania pierworysu należy wykorzystać wszystkie podane na szkicach polowych elementy kontrolne. Przy sprawdzeniu przez dwukrotne, niezależne wyznaczenie położenia kartowanego punktu, np. z różnych linii pomiarowych lub różnych stanowisk przy pomiarze biegunowym, wartość liniowa przesunięcia nie może przekroczyć 0,4 mm dla I grupy dokładnościowej szczegółów. W przypadku wystąpienia większych różnic kartowanie należy powtórzyć. Jeżeli nie zmniejszy to występujących różnic, wówczas oznaczać to będzie błąd w pomiarze terenowym. Całą sytuację terenową, bez względu na metodę pomiaru szczegółów, przedstawia się
odległościom terenowym i nakłuciu punktu przecięcia się tych łuków.<br>Podczas kartowania szczegółów sytuacyjnych, bez względu na zastosowaną metodę kartowania, w celu sprawdzenia poprawnego opracowania pierworysu należy wykorzystać wszystkie podane na szkicach polowych elementy kontrolne. Przy sprawdzeniu przez dwukrotne, niezależne wyznaczenie położenia kartowanego punktu, np. z różnych linii pomiarowych lub różnych stanowisk przy pomiarze biegunowym, wartość liniowa przesunięcia nie może przekroczyć &lt;symbol desc="+-"&gt;0,4 mm dla I grupy dokładnościowej szczegółów. W przypadku wystąpienia większych różnic kartowanie należy powtórzyć. Jeżeli nie zmniejszy to występujących różnic, wówczas oznaczać to będzie błąd w pomiarze terenowym. Całą sytuację terenową, bez względu na metodę pomiaru szczegółów, przedstawia się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego