Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1999
więc deficyt handlowy. Szybko rosnący popyt oznacza też niebezpieczeństwo zwiększenia inflacji.
Zdaniem ekspertów ING Barings, deficyt całego sektora finansów publicznych może wzrosnąć z ok. 3 proc. PKB w tym roku do 4 proc. w roku przyszłym. To może zmusić NBP do podwyższenia stóp procentowych jeszcze w 1999 r. Ministerstwo Finansów stara się łatać deficyt wpływami z emisji obligacji, co jest znacznie korzystniejsze niż wypuszczanie papierów krótkoterminowych, czyli bonów skarbowych. Ostatnio zdecydowano się na emisję pierwszych polskich obligacji dziesięcioletnich o stałej stopie (na razie na 200 mln zł; cała emisja warta będzie 3 mld zł), skierowanych przede wszystkim do funduszy emerytalnych i
więc deficyt handlowy. Szybko rosnący popyt oznacza też niebezpieczeństwo zwiększenia inflacji.<br>Zdaniem ekspertów ING Barings, deficyt całego sektora finansów publicznych może wzrosnąć z ok. 3 proc. PKB w tym roku do 4 proc. w roku przyszłym. To może zmusić NBP do podwyższenia stóp procentowych jeszcze w 1999 r. Ministerstwo Finansów stara się łatać deficyt wpływami z emisji obligacji, co jest znacznie korzystniejsze niż wypuszczanie papierów krótkoterminowych, czyli bonów skarbowych. Ostatnio zdecydowano się na emisję pierwszych polskich obligacji dziesięcioletnich o stałej stopie (na razie na 200 mln zł; cała emisja warta będzie 3 mld zł), skierowanych przede wszystkim do funduszy emerytalnych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego