Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
składa się ze struktur danych, które przedstawiają ogólne informacje o rozwiązaniu problemu dla niektórych dziedzin zastosowania. Mechanizm konkluzyjny stanowi program komputerowy, który stosuje informacje w bazie wiedzy wraz z danymi wejścia szczegółowego problemu, aby wytworzyć użyteczną informację o konkretnym przypadku.

W tej części cyklu rozpatrujemy trzy metody tworzenia systemów ekspertowych: statystyczne rozpoznawanie obrazów, dedukcję na podstawie reguł i tzw. indukcję opartą na ramach. Podstawowe właściwości tych trzech ujęć zagadnienia podano w tablicy 7.1, a szczegóły omawiane są w dalszej części rozdziału.

7.3.3. Statystyczna klasyfikacja obrazów

Główną zaletą statystycznej klasyfikacji obrazów jest to, że była i jest ona stosowana
składa się ze struktur danych, które przedstawiają ogólne informacje o rozwiązaniu problemu dla niektórych dziedzin zastosowania. Mechanizm konkluzyjny stanowi program komputerowy, który stosuje informacje w bazie wiedzy wraz z danymi wejścia szczegółowego problemu, aby wytworzyć użyteczną informację o konkretnym przypadku.<br>&lt;gap&gt;<br>W tej części cyklu rozpatrujemy trzy metody tworzenia systemów ekspertowych: statystyczne rozpoznawanie obrazów, dedukcję na podstawie reguł i tzw. indukcję opartą na ramach. Podstawowe właściwości tych trzech ujęć zagadnienia podano w tablicy 7.1, a szczegóły omawiane są w dalszej części rozdziału.<br><br>&lt;tit&gt;7.3.3. Statystyczna klasyfikacja obrazów&lt;/&gt;<br><br>Główną zaletą statystycznej klasyfikacji obrazów jest to, że była i jest ona stosowana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego