Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
formie gotówki trzymanej w szufladzie nie przynosi jej właścicielowi żadnego dochodu, a w okresie inflacji przynosi mu nawet straty, czyli dochód ujemny. Tempo narastania tych strat wyraża stopa inflacji, przy czym w momencie podejmowania decyzji o formie przechowywania bogactwa w grę może wchodzić tylko oczekiwana stopa inflacji po. Odejmując ujemną stopę inflacji (- po), czyli dochód posiadacza gotówki, od realnej stopy oprocentowania obligacji (r - po), czyli od dochodu posiadacza obligacji, otrzymamy koszt przechowywania bogactwa w formie pieniądza:

Tak więc koszt posiadania pieniądza (w tym przypadku w postaci gotówki) równy jest nominalnej stopie procentowej (w tym przypadku stopie oprocentowania obligacji państwowych).
Podobne, choć
formie gotówki trzymanej w szufladzie nie przynosi jej właścicielowi żadnego dochodu, a w okresie inflacji przynosi mu nawet straty, czyli dochód ujemny. Tempo narastania tych strat wyraża stopa inflacji, przy czym w momencie podejmowania decyzji o formie przechowywania bogactwa w grę może wchodzić tylko oczekiwana stopa inflacji po. Odejmując ujemną stopę inflacji (- po), czyli dochód posiadacza gotówki, od realnej stopy oprocentowania obligacji (r - po), czyli od dochodu posiadacza obligacji, otrzymamy koszt przechowywania bogactwa w formie pieniądza: &lt;gap&gt;<br><br>Tak więc koszt posiadania pieniądza (w tym przypadku w postaci gotówki) równy jest nominalnej stopie procentowej (w tym przypadku stopie oprocentowania obligacji państwowych).<br>Podobne, choć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego