Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
oceniając jego jakość trzeba mieć na uwadze zawsze, iż jest on pochodną nie tylko uwarunkowań naturalnych, ale również zanieczyszczenia antropogenicznego, przy czym ten ostatni czynnik może lokalnie, np. w miastach lub w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, mieć podstawowe znaczenie klimatotwórcze. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i wybrane elementy środowiska rekreacyjnego przedstawia tabela 8. Informacje zawarte w niej są oczywiście uogólnieniem. W rzeczywistości bowiem reakcja zarówno organizmu ludzkiego, jak i roślin zależy od wielu czynników, takich jak: kondycja zdrowotna, czasokres pobierania danej substancji, jej chwilowe stężenie itp. Jeśli zaś idzie o rośliny, każdy gatunek ma jemu tylko właściwy zakres tolerancji na oddziaływanie danej
oceniając jego jakość trzeba mieć na uwadze zawsze, iż jest on pochodną nie tylko uwarunkowań naturalnych, ale również zanieczyszczenia antropogenicznego, przy czym ten ostatni czynnik może lokalnie, np. w miastach lub w sąsiedztwie zakładów przemysłowych, mieć podstawowe znaczenie klimatotwórcze. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i wybrane elementy środowiska rekreacyjnego przedstawia tabela 8. Informacje zawarte w niej są oczywiście uogólnieniem. W rzeczywistości bowiem reakcja zarówno organizmu ludzkiego, jak i roślin zależy od wielu czynników, takich jak: kondycja zdrowotna, czasokres pobierania danej substancji, jej chwilowe stężenie itp. Jeśli zaś idzie o rośliny, każdy gatunek ma jemu tylko właściwy zakres tolerancji na oddziaływanie danej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego