Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
oraz ilości i rodzaju domieszek. Polikrystaliczny lód lodowcowy wykazuje anizotropowość właściwości mechanicznych. Jego sprężystość różni się w zależności od kierunku działania nacisków 2 - 3-krotnie.
Deformacje lodu decydują o płynięciu lodowców i zależą od jego właściwości reologicznych. Są one różne w przypadku pojedynczych kryształów lodu i polikrystalicznego lodu lodowcowego. W tabeli 3.6 podano niektóre współczynniki właściwości mechanicznych lodu. Reologię lodu omówiono szerzej w związku z ruchem lodowców w rozdziale 7.2.

Właściwości optyczne lodu

Kryształy lodu mają jedną oś optyczną (oś c) (por. rys. 3.10c). W optycznym zakresie widma fal elektromagnetycznych: od nadfioletu do podczerwieni (1nm – 1 mm
oraz ilości i rodzaju domieszek. Polikrystaliczny lód lodowcowy wykazuje anizotropowość właściwości mechanicznych. Jego sprężystość różni się w zależności od kierunku działania nacisków 2 - 3-krotnie.<br> Deformacje lodu decydują o płynięciu lodowców i zależą od jego właściwości reologicznych. Są one różne w przypadku pojedynczych kryształów lodu i polikrystalicznego lodu lodowcowego. W tabeli 3.6 podano niektóre współczynniki właściwości mechanicznych lodu. Reologię lodu omówiono szerzej w związku z ruchem lodowców w rozdziale 7.2.<br><br>&lt;tit&gt;Właściwości optyczne lodu&lt;/&gt;<br><br> Kryształy lodu mają jedną oś optyczną (oś c) (por. rys. 3.10c). W optycznym zakresie widma fal elektromagnetycznych: od nadfioletu do podczerwieni (1nm &#150; 1 mm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego