Typ tekstu: Książka
Autor: Drewnowski Tadeusz
Tytuł: Próba scalenia
Rok: 1997
słowa poety są jak najbardziej przekonywające. Herbert nie wdaje się w detale i aktualności. Stan wojenny umieszcza w planie historycznym: 17 września, wywózki, Katyń... Jest to wprawdzie odległy już historyczny rodowód, lecz stąd wywodzi się potwór, a stan wojenny w sposób oczywisty objawia jego naturę. Siłą argumentacji poety jest moralistyczna tautologia i taka jest jego poetyka. Co do imienia potwora ani co do swych zamiarów wobec niego autor nie pozostawia najmniejszych wątpliwości:

rozsądni mówią że można współżyć z potworem [...] Pan Cogito jednak nie lubi życia na niby [...] Pan Cogito chce stanąć do nierównej walki

W stanie wojennym walka była istotnie nierówna
słowa poety są jak najbardziej przekonywające. Herbert nie wdaje się w detale i aktualności. Stan wojenny umieszcza w planie historycznym: 17 września, wywózki, Katyń... Jest to wprawdzie odległy już historyczny rodowód, lecz stąd wywodzi się potwór, a stan wojenny w sposób oczywisty objawia jego naturę. Siłą argumentacji poety jest moralistyczna tautologia i taka jest jego poetyka. Co do imienia potwora ani co do swych zamiarów wobec niego autor nie pozostawia najmniejszych wątpliwości:<br><br>&lt;q&gt;rozsądni mówią że można współżyć z potworem [...] Pan Cogito jednak nie lubi życia na niby [...] Pan Cogito chce stanąć do nierównej walki&lt;/&gt;<br><br>W stanie wojennym walka była istotnie nierówna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego