Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
wzorem apostoła Pawła, który w Antiochii "stanął do oczu" Piotrowi (List do Galatów 2:11). W uzasadnieniu drugiego zarzutu autorzy deklaracji podkreślają, że status katolickiego teologa również jest uzależniony od konsultacji z biskupami lokalnego Kościoła; przypominają także soborową zasadę "hierarchii prawd", z której wynika, że nie każda niezgodność poglądów indywidualnego teologa z tym, co w danej chwili stanowi oficjalną naukę Kościoła, może być podstawą do usunięcia go z katedry; tego rodzaju dyscyplina jest zabójcza dla wszelkiej twórczej myśli.To nas doprowadza do trzeciego zarzutu, dotyczącego pewnych wypowiedzi doktrynalnych samego papieża. Zrównanie nauki encykliki Humanae Vitae w sprawie regulacji urodzin z podstawowymi
wzorem apostoła Pawła, który w Antiochii "stanął do oczu" Piotrowi (List do Galatów 2:11). W uzasadnieniu drugiego zarzutu autorzy deklaracji podkreślają, że status katolickiego teologa również jest uzależniony od konsultacji z biskupami lokalnego Kościoła; przypominają także soborową zasadę "hierarchii prawd", z której wynika, że nie każda niezgodność poglądów indywidualnego teologa z tym, co w danej chwili stanowi oficjalną naukę Kościoła, może być podstawą do usunięcia go z katedry; tego rodzaju dyscyplina jest zabójcza dla wszelkiej twórczej myśli.<br><br>&lt;page nr=134&gt;<br><br>To nas doprowadza do trzeciego zarzutu, dotyczącego pewnych wypowiedzi doktrynalnych samego papieża. Zrównanie nauki encykliki Humanae Vitae w sprawie regulacji urodzin z podstawowymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego